actieve, participatie, adl, adl zorg, afstand tot de arbeidsmarkt, algemene ontwikkeling, arbeidsbeperking, arbeidsmatige dagbesteding, arbeidsparticipatie, arbeidstoeleiding, betekenis participatie, client volg systeem, cv screening, doelgroepregister, eigen regie, elan training, elan training, jobcoach, elan training, invra, invra arbeid, leerwerkcentrum, leerlijnen, less, maatschappelijke participatie, maatschappelijke participatie definitie, match, ontschotting, ontschotting in de zorg, ontwikkeling participatie, participatie definitie, participatie in bedrijf, participatie in de zorg, participatie ladder, ,participatie maatschappij, participatie samenleving, participatie wet, platform 12, regie voeren, screeining en trajectadvies, sociale ontwikkeling, sociale participatie, uitstroom, uitstroom personeel, wat is participatie, werkequipe, zelfredzaamheidsmatrix, B-ALL, b-all jij ik wij ontwikkelen en werken, jijikwij ontwikkelen en werken, LESS, Lifetime exploration Support System, LAT-Methodiek, martijn wijnhoud, anneke van keulen, jeroen andriesse, petra verhaaf schlaman, b-all, b-all bv, b-all b.v., B-ALL B.V., B-ALL BV, b all bv, b all b.v., b all, B ALL, B ALL BV, B ALL B.V. LESS
Geen zicht op het proces de voortgang en haar resultaten.

Oplopende kosten en overschrijding van budgetten en de gemeente kan niet transparant zijn in haar verantwoording
.
Is helder en transparant in het beleid en haar resultaten.
Eénduidige uitvoering van het beleid.
1 concreet systeem.
De burger staat centraal, heeft regie en doet mee.
Het netwerk rondom de burger wordt geactiveerd.
Aansturing op zelf oplossend vermogen.
Helder en resultaat gericht. Participatie richtlijnen
De gemeente heeft zicht op het proces en de kosten ontwikkeling binnen het proces.
Oplossing
LESS


Regie binnen het Sociaal Domein.

De uitgangspunten
* Binnen het sociaal domein zicht hebben op resultaten
   en hierover verantwoording kunnen afleggen.

* LESS bundelt losstaande systemen. Het systeem volgt
  en monitort de ontwikkeling van participanten en
  genereert noodzakelijke (kern)cijfers voor management
  informatie, op bestuurlijk niveau.

* LESS is ontwikkeld door professionals binnen de ICT en
  het sociaaldomein. Het biedt de opdrachtgever en/ of  
  haar gebruikers de mogelijkheid om cliënten domein
  breed (de drie D’s, jeugdwet, participatiewet en WMO) te
  volgen.

* LESS volgt en brengt het B-ALL proces in kaart.