Geen zicht op het proces de voortgang en haar resultaten.

Oplopende kosten en overschrijding van budgetten en de gemeente kan niet transparant zijn in haar verantwoording
.
Is helder en transparant in het beleid en haar resultaten.
Eťnduidige uitvoering van het beleid.
1 concreet systeem.
De burger staat centraal, heeft regie en doet mee.
Het netwerk rondom de burger wordt geactiveerd.
Aansturing op zelf oplossend vermogen.
Helder en resultaat gericht. Participatie richtlijnen
De gemeente heeft zicht op het proces en de kosten ontwikkeling binnen het proces.
Oplossing
LESS


Regie binnen het Sociaal Domein.

De uitgangspunten
* Binnen het sociaal domein zicht hebben op resultaten
   en hierover verantwoording kunnen afleggen.

* LESS bundelt losstaande systemen. Het systeem volgt
  en monitort de ontwikkeling van participanten en
  genereert noodzakelijke (kern)cijfers voor management
  informatie, op bestuurlijk niveau.

* LESS is ontwikkeld door professionals binnen de ICT en
  het sociaaldomein. Het biedt de opdrachtgever en/ of  
  haar gebruikers de mogelijkheid om cliŽnten domein
  breed (de drie Dís, jeugdwet, participatiewet en WMO) te
  volgen.

* LESS volgt en brengt het B-ALL proces in kaart.