Platform 12
VAN EXPERIMENT NAAR PROJECTPLAN.

Een lokaal ingericht ontwikkeling platform waarbij jongeren, samen met zijn ondersteuner in het netwerk, zelf regievoert over de stappen die nodig zijn naar een zo volledig mogelijke participatie passend bij de huidige decentralisaties
.
Een kanteling in transitie van ontschotting in  afhankelijkheid naar onafhankelijkheid.
ZELFORGANISATIE.
The next level!

Zelf organiserend vermogen als de ultieme oplossing voor sociale vraagstukken. Mensen aanspreken en laten deelnemen op hun eigen niveau maakt dat talenten ontwikkelen en helpt maatschappelijke sociale kosten te verminderen.
Instroom
Vraag
Ontwikkeling
Uitstroom
PLATFORM 12
Centraal
De vraag en de behoefte van jongeren staat centraal
Samenwerkingspartners
Er wordt gebruik gemaakt van bestaande informele/ professionele aanbieders en netwerken
Ontschotting
Het aanbod wordt omgezet in concrete diensten en instrumenten en verwerkt in een digitaal platform, wat modulair en geschakeld aangeboden kan worden. Het aanbod richt zich, waar nodig, op alle leefgebieden
Voucher
Betrokken jongeren krijgen een voucher om modules via digitaal platform af te nemen
Stimuleringsbeleid
Beloningssystematiek voor actieve inspanning
App
Een app voor evaluatie van moduliar aanbod en individuele groei

Focus
Gericht op werken naar vermogen. Zoveel mogelijk loonvormend
Toegankelijk
Platform 12 is toegankelijk voor alle aanbieders. Er kan regeling overstijgend gewerkt worden

De uitgangspunten