actieve, participatie, adl, adl zorg, afstand tot de arbeidsmarkt, algemene ontwikkeling, arbeidsbeperking, arbeidsmatige dagbesteding, arbeidsparticipatie, arbeidstoeleiding, betekenis participatie, client volg systeem, cv screening, doelgroepregister, eigen regie, elan training, elan training, jobcoach, elan training, invra, invra arbeid, leerwerkcentrum, leerlijnen, less, maatschappelijke participatie, maatschappelijke participatie definitie, match, ontschotting, ontschotting in de zorg, ontwikkeling participatie, participatie definitie, participatie in bedrijf, participatie in de zorg, participatie ladder, ,participatie maatschappij, participatie samenleving, participatie wet, platform 12, regie voeren, screeining en trajectadvies, sociale ontwikkeling, sociale participatie, uitstroom, uitstroom personeel, wat is participatie, werkequipe, zelfredzaamheidsmatrix, B-ALL, b-all jij ik wij ontwikkelen en werken, jijikwij ontwikkelen en werken, LESS, Lifetime exploration Support System, LAT-Methodiek, martijn wijnhoud, anneke van keulen, jeroen andriesse, petra verhaaf schlaman, b-all, b-all bv, b-all b.v., B-ALL B.V., B-ALL BV, b all bv, b all b.v., b all, B ALL, B ALL BV, B ALL B.V. Het Proces
MOGELIJKHEDEN
Screening en
Trajectadvies
Dit is een door B-ALL ontwikkelde tool, hierbij wordt
gebruik gemaakt van harde en zachte screening.
Gecombineerd volgt hieruit een trajectadvies. Deze
voorziet in kennis van de burger omtrent wat hij wil
en of dit reƫel is, wat kan hij, wat heeft hij nodig voor
ontwikkeling, hoelang duurt de ontwikkeling, wat kan
hij dan en hoe duurzaam is de uitstroom. Welk
succesfactor en loonwaarde  is te verwachten.
INSTROOM
Doelgroepregister arbeidsmarktregio

Organisatie van de instroom. Doelgroep analyse binnen
het sociaal domein. Categoriseren binnen de drie d's.

1 regiesysteem voor het sociaal domein.
Zicht op het proces, de ontwikkelingen
en de kosten.
Mens- & Procesgericht 
ONTWIKKELING
Participatietrajecten
Leerlijnen/ stages
Naar gelang de mogelijkheden van een kandidaat kan er
een keus gemaakt worden welk ontwikkelproces de burger
wil en kan volgen om te groeien in participatie en daarmee zelfredzaamheid. Het resultaat uit de testen en de verdere
informatie geeft een indicatie hoe lang burger over een
ontwikkeltraject zal doen. Kosten voor het ontwikkelproces
zijn duidelijk. In het ontwikkelproces zijn er geplande
evaluatie momenten omtrent de voortgang.

MATCHING
DUURZAME UITSTROOM MOGELIJKHEDEN
Rekening gehouden wordt met de specifieke omstandigheden
en wensen van medewerkers in de verschillende fasen van
hun leven en loopbaan. Duurzame inzetbaarheid richt zich
op jong en oud. Het belangrijk dat alle medewerkers goed
inzetbaar blijven. Ze kunnen beter inspelen rolex horloges replica op aanpassing
van hun takenpakket, verandering in hun loopbaan en
ontwikkelingen in en van de organisatie.
Competentieopbouw kandidaten, jobcarving/
creation, werkplek analyse, LESS Match.